VAD KAN MAN GÖRA VID ”KONTORSFRUSTRATION”?


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

Först bör man konkretisera varför man är frustrerad över sitt kontor, t.ex:
– Sitter ni för trångt eller för stort?
– Är era lokaler eller vissa ytor inte ändamålsenligt utformade?
– Är ert kontor dåligt disponerat, vilket innebär ineffektiva flöden?
– Har ni dålig möteskultur, delvis kanske pga. AV-teknik som sällan fungerar?
– Erbjuder ni inte en attraktiv arbetsmiljö till er personal och kan detta kanske även påverka    attraktionskraften vid rekryteringar?
– Signalerar era lokaler verkligen ert varumärke?

Genom att förstå vad och var det inte fungerar, kan man göra en åtgärdsplan med tid och pris. Att flytta kan givetvis vara en lösning, men det går ofta att vidta enkla åtgärder även i befintliga lokaler.
Ofta är också fastighetsägarna väldigt tillmötesgående avseende åtgärder, även under avtalsperioden, för att deras hyresgäster ska vara nöjda och vilja stanna kvar i sina lokaler – alternativt att flytta till andra lokaler inom deras bestånd.

Det kan vara komplicerat att tänka i ett vidare perspektiv och agera objektivt internt – så låt oss som experter på strategiska lokalfrågor agera moderator för att tänja ert tankespektra och ”tratta ner” ner det som är viktigast för er, baserat på behov och önskemål, likväl som budget och tidsram.

Kontakta oss gärna på Workpoint för ett förutsättningslöst möte, så ska vi med glädje och professionalism se till att ni blir mindre ”kontorsfrustrerade”!