MÄNNISKA & TEKNIK I SPÄNNANDE FÖRENING PÅ HBGTALKS


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

Dagens teknikutveckling går snabbt, mycket snabbt, så det är bara att ”hoppa ombord” och ta ägandeskapet över den ”informationsvåg” som väller över oss.
Genom att vara kritiskt granskande och selektiva, ges fantastiska möjligheter att använda informationen som idag samlas in från alla uppkopplade enheter (AI) – hemma, på jobbet, på gymmet eller ute i samhället.

HBGTALKS i förra veckan var fokus just ”Människan & Maskinen”. Med riktigt bra föreläsningar gavs både kunskap och utmanande tankeställare, några presenterade nedan.

Jowan Österlund redogjorde för hur ett litet chip i handen kan förenkla vår vardag.
Tänk om man som nyanställd får gå in till HR-avdelningen och få ”in-skjutet” ett chip i handen för att komma in på kontoret, kunna skriva ut, logga in på sin dator, få tillgång till företagets kreditkort, få behörighet till vissa program och även som pass vid utlandsresor!
Tekniken nyttjas redan idag av ett fåtal, både på arbetet och hemma, så det är väl bara en tidsfråga innan detta är allas vår vardag. Både spännande och lite läskigt!

Ulla-Karin Barrett
föreläste mycket målande kring varumärkesförstärkning och möjligheten att använda AI för att rikta rätt information till rätt mottagare. Det är viktigt att förstå och använda den nya tekniken och samtidigt inse hur mycket den kommer påverka kommunikationsbranschen framöver.
Väldigt spännande, och skrämmande, var en av filmerna Ulla-Karin visade.
I de japanska storstäderna bor många idag ensamma och erbjuds med ny teknik en typ av ”digital vänskap” – någon som säger god morgon och som väntar när man kommer hem.
Kolla in filmen på länken: https://www.youtube.com/watch?v=nkcKaNqfykg.
Kan den nya tekniken verkligen ersätta social samverkan, interaktion och kärlek – och är det något vill?

Katarina Gospic är hjärnforskaren som på ett trevligt sätt hjälpte oss navigera genom den digitala världen och förstå hur hjärnan är uppbyggd i relation till datorer med all sin snabba insamling av information.
Vi som människor ska inte känna konkurrens eller rädsla för den nya tekniken, utan bejaka den för att själva utvecklas och även avlastas från mer traditionella arbetsuppgifter.
Digital information bygger dels på information som människan skapat, men också på stora mängder insamlad och sannolikhetsbaserad information. Denna metadata kan vår mänskliga hjärna aldrig konkurrera med. Tekniken kan dock inte känna kärlek, vara empatisk eller kreativ – detta är ett mänskligt beteende som är unikt.
Katarina fastslog också en gång för alla hjärnans förmåga till multitasking – det går inte! Hjärnan kan bara göra en sak åt gången, så för att undvika stress och för att lyckas med vår uppgift – gör bara en sak åt gången!

För oss på Workpoint är det mycket viktigt att hålla oss uppdaterade kring den senaste inom teknikområdet – faktiskt både dess fördelar och nackdelar. Samtidigt är det oerhört viktigt för oss att värna om det personliga mötet, våra empatiska förmågor och vår intuition. Detta kan ingen robot i världen ersätta!

Kanske har vi i framtiden en egen ”Workpoint-robot-kollega” som hjälper oss att samla information, göra beläggningsstudier, ställa samman rapporter, förbereda presentationer osv – så att vi istället kan lägga vår kraft och energi på att interagera med och lyssna på våra kära kunder. En aning skrämmande, men också mycket spännande…!

Läs mera om HBGTALKS på www.hbgtalks.se eller kontakta oss gärna för intressanta och utmanande tekniksamtal!