FRUKOSTMÖTE HOS SKANSKA PÅ TEMAT – ”VÄLMÅENDE KONTOR”


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

Idag lyssnade vi Skanskas föredrag på temat Hur man skapar kontor som får människor att må bra?”

Stort tack för intressant information och statistik, samt information om Skanskas drivkraft och styrmedel för att skapa välmående kontor – både byggnaderna och människorna i dem – med hjälp av WELL-certifieringar.

Senaste forskningsrönen visar tydligt på hur viktiga medarbetarna är för ett företags produktivitet och lönsamhet, men undersökningar visar trots detta att endast 37% känner att de presterar maximalt.

Med lokaler som levererar optimala värden avseende luft-, ljud- och ljusmiljö, samt utformande som uppmuntrar till rörelse, samverkan och trivsel – både inomhus och utomhus – är man en bit på vägen, men det finns andra enkla åtgärder för att ytterligare öka välmåendet. Detta kan vara hälsosam mat, gemensamma träningstillfällen eller kanske som på Skanska, en egen kör.

Vad gör ni för välmåendet och trivseln på ert företag?
Maila oss gärna tips på info@workpoint.se!