VÄLJ ”KOMPLETTA HYRESAVTAL” OCH SLIPP ”ÄTA”!


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

Genom att satsa på en ordentlig förstudie av krav, behov och önskemål för era nya lokaler, kan ni som avtalstecknare ge vald hyresvärd alla förutsättningar innan ett hyresavtal med bilagor, som t.ex. typrumsbeskrivning, tas fram.

Detta innebär att ni som hyresgäst har kollat upp och konkretiserat t.ex. följande:
– Typ och antal konferens-, mötes- och samtalsrum som verksamheten behöver
– Typ och storlek på kök/pentry och antal kylar, frysar och diskmaskiner
– Ert försäkringsbolags krav avseende dörrar, fönster och andra säkerhetslösningar
– Vilken ljudklass ni önskar på väggar och glaspartier i arbets- och mötesytor
– Hur många lux som önskas på belysningen och hur denna ska styras
– Vilka väggar som ska förstärkas för att ni ska kunna ha vägghängd inredning
– Vilka förberedelser ni önskar för AV-teknik avseende uttag och kanalisationer
– Var kaffe- och vattenmaskiner ska placeras, samt typ av uttag och vattenförberedelser
…och en hel del andra mycket viktiga och kostnadsbärande poster.

Allt som kan konkretiseras innan hyresvärden ställer samman sitt hyresavtal och räknar ut prisnivån på hyran, gör dels att ni som hyresgäst slipper merkostnader pga. ändrade förutsättningar, men även att hyresvärden får en enklare byggprocess och slipper upprätta en ÄTA-lista.

ÄTA står för Ändringar, Tillägg och Avdrag, vilket innebär följande:

Ändringar 
Överenskommen revidering mot avtalshandling som genomförs utan tillägg eller avdrag.

Tillägg
Önskad revidering som prissätts, inkl. i hyresavtalet överenskommet entreprenörspåslag – oftast 10-15%, och som efter överenskommelse genomförs mot tilläggskostnad.
Betalningen kan t.ex. ske som en engångskostnad mot faktura, eller läggas på hyran under avtalsperioden.

Avdrag
Önskad revidering mot överenskommelser i hyresavtalet, t.ex. färre antal rum ska byggas eller lägre krav på ljudklassning, som då prissätts och genererar ett avdrag.

Att lägga tid på förstudien kan göra att tecknandet av hyresavtalet drar ute lite på tiden, men vår erfarenhet är ändå att det lönar sig i längden – för båda parter.
Processen fram till tillträdet blir mycket smidigare genom en enklare och tydligare upphandling av byggentreprenör, men även att relationen mellan hyresgäst och hyresvärd blir mycket mer trivsam utan onödiga diskussioner kring pengar.

Workpoint hjälper er gärna fram till ett ”komplett hyresavtal” – och givetvis under hela projektet fram till flytt och avveckling av lämnade lokaler. Välkomna till oss!