SNC-LAVALIN & ATKINS SAMBOS I NYA LOKALER MED WORKPOINTS HJÄLP!


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

SNC-Lavalins uppköp av Atkins innebar uppstarten av projekt ”Sambo” och resan mot att arbeta i gemensamma lokaler.
Nu är alla ca 85 medarbetarna äntligen samlade i en fantastisk lokal hos Castellum på Lilla Nygatan 7 i Malmö.

Vi på Workpoint har varit ett stöd under hela processen – både kunskapsmässigt och resursmässigt, allt för att avlasta intern projektledning och minimera störningar i den dagliga konsultverksamheten.

De nya lokalerna symboliserar tågmiljöer, vägar och gröna oaser – sådant som speglar företagets kompetens & verksamhet som bl.a. tåg- och järnvägskonsulter, likväl som landskapsarkitekter och geotekniker.

Tack SNC-Lavalin och Atkins för att vi fått vara med på er resa och ta del av er fantastiska företagskultur med extraordinärt stort engagemang, hjärta och generositet! Lycka till i era nya lokaler!