LITEN OMFLYTTNING HOS VÅRA KÄRA KUND FORDONSDATA!


Workpoint - Vi flyttar företag och individer - Nöjd kund

Vår härliga och återkommande kund Fordonsdata var återigen tvungna att göra en mindre omflyttning pga. trångboddhet i sina lokaler i Lund – och kontaktade då oss på Workpoint för att ”hålla i taktpinnen” avseende planering och utförande.

Vi upprättade en detaljerad logistikplan för att få till ett effektivt flöde, men fanns också på plats hos kunden för uppmärkning av allt som skulle flyttas och givetvis också under själva omflyttningen.

Med en bra planering och förarbete kan omflyttningar som denna göras utan allt för stor påverkan på verksamheten, dvs genomförande en vanlig arbetsdag (utan kvälls- eller helgtillägg till anlitat flyttbolag) och med en snabb driftsättning/kabelsanering av arbetsplatserna för att medarbetaren sedan ska kunna fortsätta sin arbetsdag på den nya arbetsplatsen.

Inget uppdrag är för litet för oss på Workpoint – och vi är proffs på allt som är lokalrelaterat, stort som smått!
Ett produktionsbortfall pga. bristfällig planering eller avvarande av egna arbetsresurser från ordinarie arbetsuppgift är betydligt mer kostsamt än att ta hjälp några timmar av oss.

Dessutom älskar vi det vi gör – och tillför positiv energi i en förändring som för många bara känns betungande!