HEMFRID MALMÖ FICK NY KOSTYM & GÖTEBORG GODA AVTALSRÅD!


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

Hemfrid Malmö hade en stor utmaning i sina lokaler, där 3 år kvarstod på hyresavtalet.
Att växa från 10 till 15 arbetsplatser, men ändå bibehålla en bra och trevlig arbetsmiljö för medarbetarna – likväl som en inbjudande och presentabel kundmottagning gjorde att Workpoint kontaktades för att hjälpa till.

Det röjdes och tänktes om internt – och med hjälp av arkitekt Carolina Thörn från Trupp Arkitekter gjordes en ny disposition av lokalerna där man separerade intern från extern yta, viss inredning såldes, viss ny och återbrukad inredning köptes och visst byggnations- och målningsarbete utfördes.

Det fanns tidigare ett arbetsmiljöproblem som löstes – ett riktigt lunchrum skapades, liksom ett stort mötesrum och ett par mindre, duschmöjligheter för dem som cyklat till jobbet, kapprum och låsbara skåp för medarbetarna så att man kunde känna sig trygg med personliga tillhörigheter.
Dessutom uppgraderades viss teknik, för ett än mer modernt arbetssätt, och alla arbetsplatser kabelsanerades i arbetsbordens kabeldiken – för en prydligare helhetsbild.

Workpoint tog ett stort ansvar i den kreativa processen med arkitekten, men höll också i den totala styrningen av projektet genom minutiös planering och fysisk närvaro vid hantverkararbeten och omflyttningar.

Med enkla medel, kreativitet och delvis nytt arbetssätt skapades en fantastisk samlingsplats för både kunder & medarbetare.
Lokalerna är desamma, men signalerar nu något annat – både funktionalitet och trivsamhet, precis som chefen i Malmö Jenny Malmqvist önskade.

Hemfrid i Göteborg hade hittat en ny lokal för sin verksamhet och behövde goda råd avseende hyresavtalets utformande, vad som är brukligt bör ingå och önskade även kloka tankar och tips från Workpoint. Ett fåtal timmar för Workpoint, men stora besparingar både i pengar och tid för Hemfrid.