LEICA PLOCKADE ”RUSSINEN UR KAKAN” FRÅN WORKPOINTS UTBUD!


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

Leica som relativt litet kontor i Malmö med en tight tidplan och begränsad budget för sitt flyttprojekt, gjorde helt rätt i att ta hjälp av Workpoint med de delar man själv inte hann, hade kompetens eller kontakter inom.

Det är precis så här vi önskar dialogen och samarbetet med våra kunder, att arbeta som team mot målet att vara inflyttade i de nya lokalerna och avveckla de gamla, med minimala störningar på ordinarie verksamhet – och med ett lugn och en trygghet för medarbetarna som ska flytta.

Vår projektledare tog snabbt ett helhetsgrepp, tillsammans med kunden, och fick genom vår checklista/aktivitetsplan snabbt kontroll över de specifikationer, ritningar och upphandlingar som var tvungna att genomföras för att klara deadline.
I uppdraget togs bl.a. koncept på inredning fram med viss återbrukad inredning och viss upphandlades nytt från kundens leverantör.
På tekniksidan kravställdes både el, IT och AV-installationer i dialog med fastighetsägaren och leverantörerna.
Flytten till de nya lokalerna och avvecklingen av de lokaler som lämnades kravställdes och upphandlades, parallellt med uppdraget att leveranskoordinera installationer/leveranser till de nya lokalerna.

Ett superroligt, intensivt och utmanande projekt, där bra dialog med kunden och alla leverantörer, tillsammans med minutiös planering var ”A och O” för att lyckas!

Läs gärna Leicas omdöme av Workpoints arbete under våra referenser på hemsidan!