SWEP – FRÅN LITE LOKALFRUSTRATION TILL LOKALNÖJDHET


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

SWEPs ledning önskade att huvudkontoret i Landskrona skulle ”SWEP-ifieras” i entrén och även i konferensrummen dit man tog sina besökare. Man önskade också visualisera företagets historia och utveckling till idag. Lunchrummet behövde bli mer trivsamt för personalen och fler sittplatser krävdes när företaget växter. I arbetsytorna var det trångt, förutom i de egna arbetsrummen som i de flesta fall bara var arbetsplats för en person.

Genom att göra smarta val och fokusera både på hållbarhet och ekonomi, skapade Workpoint nya miljöer med hjälp av återbrukad inredning i kombination med nyinköp. Det som kunde säljas eller återbrukas på annat håll, beaktades också.

Resultatet blev en ombyggnation av entrén, där fyra nya mötesrum skapades och en receptionsdisk tillverkades av återbrukad inredning som lackades om. Med en folierad logo på fronten, blev den som ny – nu med integrerade postfack.
En folierad ”History-Lane” är på gång, att smycka hela den långa korridorväggen utanför konferensrummen.

I lunchrummet byggdes köket om och ny inredning, tillsammans med nedpendlade armaturer blev medarbetarnas nya trivsamma samlingsplats.

För att lätta upp i kontorslandskapen beslutades att istället dela arbetsrum och vi bytte därför till mindre bordsskivor på befintliga underreden, för att skapa mer utrymme.

Enkla och prisvärda åtgärder som skapar både trivsel, utrymme och förstärkte SWEPs varumärke, internt & externt!