Workpoint - Vi flyttar företag och individer

SWEPs ledning önskade att huvudkontoret i Landskrona skulle ”SWEP-ifieras” i entrén och även i konferensrummen dit man tog sina besökare. Man önskade också visualisera företagets historia och utveckling till idag. Lunchrummet behövde bli mer trivsamt för personalen och fler sittplatser krävdes när företaget växter. I arbetsytorna var det trångt, förutom i de egna arbetsrummen som i de flesta fall Read more…