GALENICA SAMLADE I GEMENSAMT KONTOR PÅ MEDEON!


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

Efter dryga årets projektplanering och byggnation är så äntligen Galenicas alla medarbetare samlade i H-huset, på två våningsplan.

Workpoint har varit Galenicas hyresgästombud gentemot fastighetsägaren Wihlborgs och byggarna Veidekke, men också axlat huvudprojektledarskapet och ett par delprojektledarroller avseende bl.a. Bygg och Säkerhet, samt varit rådgivande för kunden i alla olika lokalrelaterade frågor. Genom ett proaktivt projektledarskap har byggets framdrift säkrats och projektet genomförts på ett kostnadseffektivt sätt.

De nya lokalerna andas trivsel och gemenskap, även om nuvarande pandemi tyvärr begränsar möjligheterna att interagera och samverka på det sätt som kontoret inbjuder till.

Kontorets färgskala är mycket tilltalande och genomtänkt!
De olika mötesrummens namn, med en bakgrund i de båda ägarnas uppväxtorter, semesterdestinationer och verksamhetsrelaterade platser, har varit basen för arkitekt Katarina Rasmussons designarbete – där varje rum är unikt utformat utifrån rumsnamnet. Rummet ”Åre” signalerar After-ski med sina massiva trämöbler och träpanel på väggarna och rummet ”Nice” signalerar lite glitter och glamour. Spännande formspråk, där medarbetarna absolut kommer finna sina favoriter framöver.

Nedan kundens omdöme, som vi med stor ödmjukhet känner oss väldigt stolta över!

”Workpoint har en klar plan som de vet fungerar och är väl bevandrade inom alla område kopplat till hyresavtal, fastighet/byggnation, har bra leverantörkontakter och bestämda/kunniga projektledare. Tror inte att det hade gått så smidigt som det gått om det inte vore för Anna och Christel. Dessutom är de väldigt trevliga!

Om man bortser från ovan nämnda tror jag att vi har sparat in mycket pengar på att inte göra en del felval/misstag som vi förmodligen gjort om vi inte hade proffs som samarbetspartners. Sen vill jag också lyfta att jag uppskattade hur de tog sig an vår bransch, läkemedel med speciella krav och labb. De var inte experter på detta sedan innan men med hjälp av sin nyfikenhet och ett års samarbete har de lärt sig mycket av vad som krävs inom läkemedelsbranschen.  

Jag skulle absolut rekommendera Workpoint, så fort jag får chansen! Om jag någon gång ska flytta med ett företag igen, finns det bara ett alternativ.”
Christofer Gillborg , HR Manager

Vi tackar Galenica för förtroendet och ett fantastiskt roligt projekt –  och önskar stort lycka till på det nya kontoret!