FÖRSÄKRING VID HEMARBETE – VAD GÄLLER?


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

I dagens pandemi-situation arbetar många hemifrån på uppdrag av arbetsgivaren, men hur gäller egentligen arbetsskadeförsäkringen när du jobbar hemifrån? Det finns några skillnader jämfört med om du arbetar på din ordinarie arbetsplats, som kan vara bra att känna till.

Grundtanken med arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA) är att den som förvärvsarbetar utsätts för större skaderisker och att det därför finns ett större skyddsintresse avseende dessa skador.

Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada, är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet. Skada som inträffar på arbetsplatsen och inom arbetsområdet under vanlig arbetstid har en självklar och stark anknytning till arbetet.

Under coronapandemin har många fått uppmaningen att jobba hemifrån, då man med dagens teknik kan utföra många arbetsuppgifter på distans. Skadefall i hemmet bedöms i princip enligt samma regler som vid skada i arbetet. Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada, är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet.

Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.

Det kan till exempel vara:

  • Om du snubblar på datorsladden till din jobbdator
  • Sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
  • Sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
  • Går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  • Under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
  • Åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
  • Det kan även vara vid ett så kallat promenadmöte (godkänt av arbetsgivaren)

Däremot gäller försäkringen inte när man skadar sig i hemmet i största allmänhet.
Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Om du tar paus och går ut för att till exempel köpa godis, gäller inte arbetsskadeförsäkringen oavsett om du arbetar hemifrån eller på arbetsplatsen.

https://www.afaforsakring.se/privatperson/arbetsskadeforsakring/las-mer-och-anmal/