ÄNNU ETT PROJEKT FÖR WORKPOINT-LANTMÄNNENS FLYTT TILL TRITON I MALMÖ!


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

Ett nytt kvarter – kvarteret Triton – bildas i centrala Malmö innehållande tre fastigheter. Den största fastigheten kommer att bestå av kontor och butiker och ägas av Lantmännens gemensamma pensionsstiftelse Grodden. Lantmännen kommer att förhyra den största delen av kontorsbyggnaden. De övriga två kommer att bestå av bostadsrätter som utvecklas av Veidekke Eindom och  vård- och trygghetsboenden som utvecklas av Lanthem, ett bolag som ägs i lika delar av Lantmännen Fastigheter och fastighetsägaren Hemsö.

Lantmännen Fastigheter har valt Veidekke Entreprenad som totalentreprenör. Inflyttning i det nybyggda kvarteret kommer att ske under 2022.

Vi på Workpoint har anlitats för att stödja den interna projektgruppen på Lantmännen med flytt av kontorsverksamheten under 2022. Genom vårt huvudprojektledarskap säkerställer vi projektets alla delar i en detaljerad tidplan, även om många av aktiviteterna utförs internt. Genom att stödja kunden med styrdokument för tidplan och budget, samt i de olika delprojekten med specialistkunskap, minimeras risken för förseningar, kostnadsökningar och påverkan på kundens ordinarie verksamhet.

Workpoint är mycket tacksamma för detta uppdrag! Ett projekt för ett genuint företag med fötterna i det svenska lantbruket!