ALL LYCKA TILL ER 2021 & KONTORETS FRAMTIDA ROLL!


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

Workpoint önskar er alla ett riktigt Gott, Friskt & Lyckosamt 2021!

Efter lite ledigheter och alternativa firanden, är vi tillbaka med ny kreativitet och kraft för att ta oss an alla våra spännande projekt.
Vi är så tacksamma för förtroendet från befintliga och nya kunder som anlitar oss!
Presentationer av respektive kund och uppdrag kommer inom kort. 

Framtidens kontor & ”det nya normala”
Under pandemin har ca 75-80% av alla kontorsanställda i Sverige jobbat hemifrån, vad innebär det för oss som medarbetare och de företag vi arbetar för?
Vad bör vi tänka på när vi söker nya lokaler, signerar kontrakt och utformar/designar våra kontor – allt för att vara rätt för våra företag långsiktigt.

Det finns inga facit för vad som är rätt och fel – och det kan skilja sig mycket mellan företag inom olika branscher, verksamheter och orter. Det är därför mycket viktigt att göra en fördjupad analys av nuläge och framtid, företagets intentioner och varumärke, men viktigast av allt att utvärdera utfallet av hemarbetet under 2020 ur både ett medarbetar- och produktivitetsperspektiv. Detta kan vi på Workpoint hjälpa er med!

Förutom teknisk funktion/utrustning och generell flexibilitet – är medarbetarnas välmående, produktivitet och trivsel det absolut viktigaste för att uppnå lyckosamma företag.

Medarbetare som trivs och mår bra är produktiva och känner lojalitet med företaget man arbetar för. Flexibiliteten att utföra sina arbetsuppgifter där man önskar är en bonus som kan lösa många medarbetares ”livspussel” och är absolut något som bör kunna erbjudas även fortsättningsvis.

Oaktat denna önskade flexibilitet, kommer kontoret ha en oerhört viktig funktion även i framtiden! I Castellums undersökning ”Framtidens kontor” svarar 87% att de vill arbeta på kontor helt/delvis även efter pandemin.

Externt stärker företagen sitt varumärke när kunder och besökare känner att den miljö vi tar emot dem i, sänder samma signaler som hemsidan, trycksaker och framförallt det som företagets medarbetare levererat och lovat vid möten, samtal eller digitala kontakter.

Internt på kontoret bygger vi den viktiga företagskulturen och lojaliteten. Att ses fysiskt och arbeta mot företagets uppsatta mål, samverka och utmana, att driva innovationer och att lära av varandra, men också gemensamt skapa arbetsglädje och en välmående organisation – det har varit viktigt och kommer vara ännu viktigare efter pandemin!

Kontorets utformande bör man dock reflektera över och utvärdera internt efter pandemin – ytorna är troligtvis desamma, men kommer utformas och utnyttjas på ett delvis nytt sätt.

Ett stort antal, kanske till och med individuella, arbetsplatser kanske inte kommer vara lika prioriterat i framtiden – när det finns en flexibilitet att arbeta varthelst man önskar.
Dock är det viktigt med bra ergonomiska arbetsplatser, både i tyst och gemensam miljö, för dem som inte har denna möjlighet i hemmiljön – allt för att minimera arbetsskador.

På framtidens kontor ser vi, förutom ergonomiska arbetsmiljöer, ett större behov av alternativa utrymmen för samverkan i mötes- och projektform med bra teknik, men även flera trivsamma utrymmen för social samvaro.

Avslutningsvis några rader från en krönika som Aftonbladets Lena Mellin skrev 11 januari.

”Jag älskar att gå till jobbet! Inte bara för arbetsuppgifterna, utan för mina arbetskamrater, de galna infallen, det skvallriga småsnacket och den stimulerande samvaron. Jag är inte inspirerande för mig själv. Att prata med mig själv är 0tillräckligt. Jobblunchen ska vi bara inte tala om.”

En riktig arbetsplats ska inte underskattas! Köksbordet har en tendens att göra mig till krympling efter 8 timmar och belysningen är urdålig. En riktig, ergonomisk arbetsplats är kanon.”

Småprat ska inte föraktas! Videomöten i all ära, de är bättre än ingenting, men vill man verkligen få något gjort måste man träffas – i samma rum. 
Korridorsnacket och fikasamtalet – är oljan i maskineriet. Utan det gnisslar och skaver det!”