WORKPOINT SOM HYRESGÄSTOMBUD – MERVÄRDE FÖR BÅDE KUND & FASTIGHETSÄGARE


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

Under 2018–2019 var Workpoint anlitade som hyresgästombud och projektledare av nästan alla hyresgäster som skulle flytta in i Castellums nybyggda fastighet Eminent i Hyllie.
Läs gärna tidigare nyheter om projekten för Boozt.com, Pergo, Diaverum och BMI.

Castellum hade för denna fastighet anlitat Louise Andersson från Malmöhus Projekt som sin projektledare för att säkerställa att byggprocessen med Skanska löpte på enligt plan i relation till överenskommelser i hyresavtalen, men också att vara Castellums länk till oss på Workpoint som hyresgästombud.

Det är viktigt för oss på Workpoint att tillföra ett mervärde i projekten för våra kunder ur ett hyresgästperspektiv, men också otroligt viktigt för oss att leverera ett mervärde för fastighetsägarna och våra leverantörer/samarbetspartners.

Genom kunskap, erfarenhet och proaktivitet uppnås de allra bästa resultaten för våra gemensamma kunder – och viktigt är också att vi har väldigt roligt på vägen dit!

Läs gärna mer nedan kring Louise erfarenheter av att arbeta med oss på Workpoint i Eminent-projektet.

”Hyresgästerna har ofta inte kunskap om vad som krävs tekniskt för deras behov. Det är inte heller lätt för en hyresgäst att veta vad de ska lyfta fram för att deras behov ska kunna uppfyllas. En hyresgäst kan istället ha lättare att se vad som saknas när projektet är klart, än påpeka vad som ska finnas innan projektet har påbörjats. Det kan vara överväldigande för en hyresgäst som inte är van vid eller har jobbat med detta tidigare, dvs att sitta med alla frågor och beslut från en fastighetsägare eller teknisk konsult.
Då är det bra att ha en konsult som kan bryta
ner frågeställningarna och endast föra aktuella frågor vidare till hyresgästen.

Genom att föra en dialog med kunden har Workpoint sett deras behov – behov som de inte alltid sett själva. Workpoints kunskaper inom det tekniska så som lås, larm och AV-teknik har underlättat för både hyresgästen och för elprojektledning på plats. Att vara länken mellan och prata samma språk är viktigt ute på plats.

Samarbetet med Workpoint har fungerat mycket bra – både tillsammans med kunden, men också tillsammans med andra inom projektet.
Det är alltid kul att jobba med Workpoint!
?

Jag skulle absolut rekommendera Workpoint till framtida projekt
!”

Louise Andersson, Projektledare, Malmöhus Projekt