WORKPOINT PROJEKTLEDER FELLOWMIND PÅ FLERA HÅLL i SVERIGE!


Vi är mycket glada och tacksamma över våra långsiktiga relationer och fortsatta förtroenden från våra kunder. Det är extremt viktigt för oss!

När våra kunder dessutom ser fördelarna med att ta del av hela vårt ”smörgåsbord av tjänster” är det helt fantastiskt – då har vi lyckats med vår affärsidé på absolut bästa sätt!

Fellowmind har, med sina företag Orango, DQC och Endeavor, i ”familjen” anammat vår portfölj till fullo, något som vi inte så lite stolta gärna vill berätta mer om.

Så här säger vår beställare Kristian Randel om varför de valt Workpoint som samarbetspartner för sina lokalrelaterade projekt.

”För oss på Orango (en del av Fellowmind) har det varit en självklarhet att arbeta med Workpoint som partner i alla flyttprojekt. Workpoint arbetar oerhört strukturerat, har väldigt djup kunskap inom hela processen – från kravprofilering av behov gällande en ny lokal till avtalsförhandling och ända fram till att en flytt faktiskt är genomförd. De arbetar hela tiden proaktivt tillsammans med oss som kund vilket skapar en enorm trygghet för oss i den komplexa process som det innebär att hitta och flytta in i en ny kontorslokal. Därutöver har de en fantastiskt bra lokalkännedom i alla de städer som Orango finns på, och är vårt självklara val när vi fortsätter vår expansion i Orango och hela Fellowmind Sverige.”

Efter att vi tillsammans med Orango i Malmö projektlett flytten från Stortorget till Kalendegatan i Malmö 2018/2019, har de varierande uppdragen trillat in allt eftersom behov funnits.

Först ut är projektet i Göteborg där alla tre bolagen snart flyttar ihop på tre våningsplan i Castellums fastighet Emigranten. Det har varit mycket viktigt i valet av kontorslokaler så att de främjar integrationen mellan bolagen, men också stödjer ett mer flexibelt arbetssätt. Detta som både resultatet av pandemin och siktet mot en ännu mer attraktiv och funktionell mötesplats för alla medarbetare.

Näst i tur är kontoren i Halmstad och Jönköping. I Halmstad gäller det en nyetablering och i Jönköping blir det troligtvis flytt för att samla verksamheterna i en ny gemensam fastighet. Detta för att precis som för Göteborgsgänget få ihop bolagen och kollegorna på ett optimalt sätt.

För kontoret i Kristianstad har vi ett mindre installationsprojekt och för kontoret i Stockholm startar vi precis igång ett projekt för att undersöka möjligheten kring en lokalexpansion, för att möjliggöra samlokalisering av alla verksamheterna.

Utöver detta har vi fått den stora äran att kartlägga och effektivisera hanteringen av alla hyres- och kontorsavtal i Sverige. Allt för att kunna ta steget in i nästa fas, nu när Orango, DQC och Endeavor flyttar samman och etablerar sig på olika ställen i vårt vackra land.

Vi på Workpoint ser fram emot Fellowminds fortsatta expansion och gläds över att få vara en del av denna!