SPÄNNANDE & KANSKE SKRÄMMANDE MED DIGITAL TRANSFORMATION


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

En sak är säker – vår teknikutveckling går snabbt, mycket snabbt, och vi kan inte göra annat än att ”hoppa på tåget” och anamma de verktyg och möjligheter som erbjuds.

Vi måste källkritiskt se fördelarna med framtidens teknik, men som företagsledare och chef också ha förståelse för att vissa medarbetare har svårare att ta den till sig – och att lära sig.
”Det var bättre förr…” eller ”Jag orkar inte lära mig mer nytt…” håller tyvärr inte.
Vi måste se lärandet kring allt det nya som fantastiska möjligheter att utveckla både oss själva, vårt arbete & våra företag – och glädjas över att många av våra nuvarande arbetsuppgifter både förenklas och effektiviseras framöver.
Ta t.ex. digitalisering av dokument, som det lagts och läggs mycket tid på i företag idag.
Tänk vilken fantastisk möjlighet att både kunna spåra dokument och bevara dokument för framtiden.
Genom att anamma den nya teknik som erbjuds oss, skapas utrymme för att vara innovativt utveckla våra företag – tänk så framgångsrika vi kan bli!

Läs lite roliga berättelser i artikeln som utformats i serietidningsformat.

Vi på Workpoint har hjälpt flera av våra kunder med digitaliseringsprojekt – för att dels få bättre koll på företagens dokument, men också för att frigöra plats och skapa trevligare arbetsytor genom att bl.a. få bort förvaringar som i många fall bara fungerar som skräpsamlare…och i vissa fall avgränsare mellan arbetsytor.
Det finns så många fler och bättre lösningar för både ljudabsorption, avgränsare och förvaringslösningar för det som måste finnas kvar i pappersform.
Kontakta oss, så kommer vi gärna med tips & tankar!