STABENFELDT – EN KREATIV UTMANING MED ENKLA MEDEL!


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

Stabenfeldt, en del av Cydonia koncernen, har i 30 år arbetat med att få barn och ungdomar att läsa mera. Genom läsboxar lockas våra unga, genom vissa specialintressen som t.ex. fotboll och hästar, att läsa mer – en vinning för dem själva givetvis, men också för hela vårt samhälle.

Detta lokaluppdrag fick Workpoint genom att en medarbetare på Stabenfeldt, tidigare anställd hos en annan kund till oss, hade goda erfarenheter av vårt arbete och rekommenderade oss för företagets VD. Det gläder oss och värmer våra Workpoint-hjärtan!

Med tight budget var Workpoint kreativa i omflyttningar och i komplettering av inredning. Det som köptes in var primärt återbrukad inredning – dels för att hålla kostnaderna nere, men också för att ge kunden möjlighet att få kvalitativa och hållbara produkter till fantastiska priser!
Fokus var att förbättra flödet i lokalerna, dämpa ljudnivån, erbjuda en mer genomtänkt disposition och skapa en generellt bättre ordning – allt för att öka trivseln och även stoltheten när man hade besök i lokalerna.

Tack Stabenfeldt för förtroendet – och tack Hélène för rekommendationen!