KONTORSTRENDER 2020


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

Nytt år, nya möjligheter, men också senaste trenderna för framtidens arbetsplats.

Vi på Workpoint håller oss uppdaterade via forskningsrapporter, nätverk inom bygg & fastighet, konferenser nära och i fjärran, men vi är också nyfikna på den specialistkunskap våra  samarbetspartners och leverantörer besitter inom sina respektive områden.

Vilka är då de 4 hetaste kontorstrenderna 2020?

 • DELADE KONTORSYTOR & GEMENSKAP
  Effektivt nyttjande kvadratmeter är i fokus ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv dvs. maximera nyttjandet av arbetsplatsen genom samverkan och delade arbetsmiljöer. Detta öppnar också upp för innovativa samarbeten inom bolaget eller mellan bolag om man t.ex. valt att sitta på ett co-working kontor. Många fastighetsägare erbjuder idag möjlighet till samnyttjande av utrymmen typ stora konferensrum/hörsalar, träningsutrymmen och omklädningsrum, för att varje hyresgäst inte ska behöva avsätta ytor till detta – ytor som i många fall inte nyttjas så frekvent.
  Inreda för gemenskap är också en faktor för att bygga kultur i ett bolag eller skapa samarbeten mellan bolag i en kontorshotellsfastighet.
  Förväntningarna på framtidens kontor är så mycket mer än höj- och sänkbara skrivbord och ergonomiska arbetsstolar – det är t.ex. viktigt med informella arbetsytor, flexibla projektytor, utrymmen för glädje och inspiration, samt utrymmen för reflektion och påfyllnad av energi.
 • ÅTERBRUK 
  Återbruk inom bygg och i befintliga lokaler  dvs. bygga nytt med återbrukat material, både som t.ex. fyllnadsmassor eller i ytskikt. Det kan också innebära att man t.ex. låter den befintliga köksinredningen blir kvar och kanske förädlar den med ny bänkskiva eller handtag eller tvättar det befintliga textila golvet, istället för att byta ut det. En spännande utmaning för både byggare och arkitekter – men helt rätt ur ett hållbarhetsperspektiv.
  Återbruk av inredning & teknik innebär att bra och funktionell inredning behålls och förädlas genom omklädning, omlackning eller genom att istället lagas. Fungerande teknik behålls tills den går sönder, förutsatt att den stödjer det effektiva och flexibla arbete man vill kunna utföra på framtidens arbetsplats.
 • TEKNIK
  Virtuella arbetsplatser & virtuella möten är på frammarsch, både ur ett miljöhänseende, men även som en effektivitets- och attraktionsparameter.
  Generellt kommer medarbetare förvänta sig minst lika flexibel och effektiv teknik på sin arbetsplats, som många redan har hemma.
 • DET INTERNA VARUMÄRKET & HÄLSA
  Ur ett attraktionsperspektiv kommer fokus flyttas från läge och information till upplevelse på arbetsplatsen. Detta handlar både om gott ledarskap och självledarskap, förståelse och möjlighet till hjärnsmart arbete, god ergonomi och om de absolut bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv med medarbetaren i fokus.
  ”Medarbetarens upplevelse kommer vara lika viktigt som företagets framgång”, menar flera forskare.