BLIR HEMMET DET NYA KONTORET EFTER COVID19?


Workpoint - Vi flyttar företag och individer

Vi är många som arbetat hemma några veckor nu, men vilka är resultaten arbetsmässigt – och hur mår vi egentligen, sociala varelser som vi är?

Teknikmognaden har ökat genom digitala möten, vilket säkert är en mycket stor fördel hos många företag idag – detta öppnar upp för ett helt nytt sätt att effektivisera möten och minska resandet.

Arbetsmiljön var nog ”si-så-där” för många den första eller de första veckorna på hemmaplan, men nu har vi hört från många håll att man antingen genom att tilldelas slot-tider fått hämta sin arbetsstol på jobbet, sina dubbla datorskärmar eller andra ergonomiska hjälpmedel, eller faktiskt till och med på egen hand etablerat riktiga hemmakontor med höj- och sänkbart arbetsbord och övrig utrustning som krävs för att kunna utföra sitt arbete vid en riktigt bra arbetsplats.

Dock saknar det stora flertalet trivseln och teamkänslan, visar mätningar som utförts av Kantar Sifo. Uppdraget är utfört till Tele 2 och bygger på 1000 genomförda intervjuer med svenskar mellan 25 och 64 år som arbetar på företag med minst 10 anställda.
En tredjedel av dessa personer arbetade hemifrån i mars månad, mot enbart 2% i februari.

58% tycker att hemmajobbet går ut över trivseln.
40% upplever att relationen med kollegorna försämrats.

Många saknar lunchdiskussionerna eller ”surret” kring kaffemaskinen – något som inte går att få till genom digitala luncher eller fikor, hur gärna man än vill.

Dessutom upplever många att livet på jobbet flyter ihop med den privata tillvaron i hemmet dvs. balansen mellan arbete och fritid försämras markant. Enbart 64% kände att man kunde koppla av helt när man var ledig.

Även ledarskapet har under Covid19 utmanats, vilket inneburit att man under perioden fått utveckla ett mer flexibelt ledarskap.
Mer eget ansvar hos medarbetaren – vilket innebär större förtroendet från chefen, men också en tydlighet om vad som förväntas och när.
Avstämningar som på kontoret kanske enbart var arbetsrelaterade, får via digital kanal istället vara en kombination av både socialt/coachande/utvecklande och uppföljning på utfört arbete/uppdrag.

Workpoints slutsats – kontor kommer att behövas även efter Covid19, dock kommer de med största sannolikhet utrustas och inredas på ett lite nytt sätt – och ledarskapet kommer troligtvis också se lite annorlunda ut.
Att bygga teamkänsla, förstärka kultur och värderingar, interagera/samverka – kommer även fortsättningsvis vara viktigt för våra företags utveckling.

Det finns ett (kontors)liv även efter Covid19 – så jobba på, knyt digitala band & trösta dig med att en dag kommer du få träffa dina kära kollegor, leverantörer och samarbetspartners fysiskt igen! Vi på Workpoint längtar!