Osby Kommun samarbetar med Workpoint!


Workpoint projektleder ombyggnationen av Osby kommunhus. Efter genomförd behovsanalys, kommer nu Workpoint som beställarombud att projektleda ombyggnationen av Osbys kommunhus på Västra Storgatan, något vi är väldigt glada för.

Läs hela pressmeddelandet här:
PRESSRELEASE – Workpoint – Osby Kommun