Workpoint - Vi flyttar företag och individer

All forskning visar på behovet av naturen för att känna harmoni och möjliggöra ”batteriladdning” av kropp och själ, för att må bra och orka helt enkelt. Genom att ”gifta samman” naturen med arbetsmiljöerna, skapas även på kontoret miljöer för återhämtning och ”energi-tankning”, som är så viktigt för alla medarbetares prestation och effektivitet. Genom att som företagsledare satsa på gröna Read more…