Workpoint - Vi flyttar företag och individer

Vi på Workpoint är vana vid att arbeta flexibelt och tänka innovativt i våra projekt. I utmanande tider som dessa prövas vi alla, på olika plan och i varierande situationer. Hygienfaktorer, i ordets rätta bemärkelse, är en självklarhet för oss – dvs handhygien, avstånd till dem vi möter och i möjligaste mån styra om till digitala möten. Read more…